Vår spetskompetens – din trygghet

Få 15 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning. Har du något du undrar över eller behöver ha hjälp finns vi här för dig.

Familjeåterföringsdirektivet

Familjeåterföringsdirektivet är ett europeiskt direktiv som reglerar familjeåterförening för tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen. Direktivet antogs av Europeiska unionens råd den 22 september 2003 och trädde i kraft den 3 oktober 2003. Direktivet skulle vara införlivat i medlemsstaternas lagar senast den 3 oktober 2005.

Bestämmelserna om familjeåterförening är en del av den gemensamma invandringspolitiken.

Vi på din Juristbyrå har mångårig erfarenhet av familjeåterförening. Välkomna att kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.