Vår spetskompetens – din trygghet

Få 15 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning. Har du något du undrar över eller behöver ha hjälp finns vi här för dig.

Arbetstillstånd

Din juristbyrå bistår företag och arbetssökande i Sverige med ansökningsprocessen av arbetstillstånd för anställning av en person från båda Sverige eller ett annat land utanför EU. Företagaren och den arbetssökande slipper all tidsödande byråkrati och krångligt regelverk mot myndigheterna, och får en komplett och korrekt ansökan för att maximera möjligheten till ett positivt beslut från Migrationsverket.

Beroende på hur det anställande företagets ekonomi och bakgrunden till den tänkta anställningen/arbetssökanden ser ut, gör vi en första granskning och bedömning av ärendet. Om vi anser att ärendet har en god chans att bli beviljat av Migrationsverket enligt deras regelverk, åtar vi oss gärna uppdraget att sköta och ansvara för ärendet hela vägen från förberedelserna till ett färdigt beslut från Migrationsverket. Är vi och kunden överens i detta läget skickas en offert som kunden godkänner innan vi startar processen.

Vi åtar oss att utföra följande:

 • Förhandsanalys och förslag om rätt lösning för Er.
 • Utannonsering av tjänsten på rätt sätt.
 • Upplysa Er om behövda handlingar
 • Granskning av erhållna dokument
 • Förbereda och ta fram anställningserbjudande enligt gällande kollektivavtal.
 • Inhämta fackligt yttrande hos den berörda fackförening.
 • Förbereda och lämna in en fullständig ansökan till Migrationsverket.
 • Hantera eventuella kontakter med Sveriges ambassad i berört land och upplysa den sökande om när och var lämna biometri.
 • Upplysa Er om de nödvändiga försäkringar och annan förberedelse inför den anställdes ankomst.
 • Ta emot eventuella förfrågningar från Migrationsverket och tillgodose eventuella kompletteringsbegäran.
 • Följa upp ärendet kontinuerligt hos Migrationsverket och informera Er om status fram tills ett beslut är fattat.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.