Vår spetskompetens – din trygghet

Få 15 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning. Har du något du undrar över eller behöver ha hjälp finns vi här för dig.

Medborgarskap

Svenskt medborgarskap

Den svenska medborgarskapslagen grundar sig på härstamningsprincipen, det vill säga att det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. Man kan bli svensk medborgare genom födelse, adoption, förälders giftermål (legitimation) eller ansökan (naturalisation).

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige har i de flesta situationer samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Det finns dock vissa skillnader.

Den 1 juli 2001 fick Sverige en ny medborgarskapslag som tillåter dubbelt medborgarskap och underlättar bland annat för barn och ungdomar att bli svenska medborgare.

Vi på Din Juirstbyrå har mångårig erfarenhet av medborgarskapslagen. Välkommen att kontakta oss.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.